Testarea sistemelor de izolație ale mașinilor electrice de medie si mare putere – TIZE

Proiect derulat in cadrul programului național de CDI CEEX, contract nr. 566/2006, in parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucuresti in calitate de coordonator, Institutul de cercetări ICPE S.A, Simtech Internațional S.R.L. si Gena Electric S.R.L.
Contractul s-a derulat in perioada 2006-2008 si a avut o valoare totala in valoare de 1450000 lei.
Rezultatele proiectului:
a) Elaborarea unei metode de testare a izolațiilor pe baza curenților de absorbție-resorbție (metoda CABS) si stabilirea ca factori de diagnostic pentru caracterizarea starilor sistemelor de izolație a unor marimi precum indicele de polarizare, coeficientul de conducțivitate si evaluarea cu ajutorul acestora a dreptelor duratelor de viața, duratelor de viața consumata, rezervelor de durata de viața etc.).
b) Stabilirea unei liste a marimilor si parametrilor utilizati pentru diagnosticare/monitorizare (curenții de absorbție/resorbție, curenții si tensiunile de funcționare, descărcările parțiale, temperaturi ale infasurarilor si a mediului ambiant, rezistente de izolație, nivelurile de zgomot si vibratii ale unor parti ale mașinii) in vederea repararii si/sau reabilitarii mașinilor electrice. Unii dintre parametri necesita masuratori off-line (curenții de absorbție/resorbție, rezistenta de izolație, capacitatea electrica, factorul de pierderi etc.), iar altii masuratori on-line (intensitatea descărcărilor parțiale, nivelul de zgomot, vibratiile, temperaturile infasurarilor, tensiuni la bornele mașinii, curenți absorbiti sau debitati de masina etc.)
c) Elaborarea unor metodologii, algoritmi si aplicații informațice referitoare la achiziția, procesarea si interpretarea datelor monitorizate. Aplicația de estimare a rezervei de durata de viața pentru izolații pe baza curenților de absorbție/resorbție a reprezentat o premiera mondiala.
d) Proiectarea si realizarea unui model funcțional al unei variante de echipament de monitorizare/diagnosticare, prin incorporarea metodei curenților de absorbție/resorbție. Modelul funcțional a fost dezvoltat ulterior de catre Simtech Internațional si inclus in oferta sa de produse. Soluția tehnica aleasa, reprezentand o noutate tehnica pe plan mondial, a fost propusa pentru brevetare.