Echipa

SIMTECH INTERNAȚIONAL SRL cuprinde o echipă multidisciplinară de profesioniști, care acoperă unul sau mai multe domenii de expertiză (monitorizare-diagnosticare, proiectare stații electrice, proiectare instalații aparținând SEN, proiectare circuite electrice secundare, realizare circuite electrice secundare, dezvoltare și programare software, informatician, automatizări (microcontrolere s.a.); încercări profilactice și circuite secundare PRAM (protecția prin relee, automatizări si măsurători electrice). La aceștia se adaugă directorul general, dr. ing. Tănăsescu Gabriel, membru CIGRE si IEEE, specialist recunoscut în testarea, monitorizarea și diagnosticarea mașinilor și transformatoarelor electrice de putere și echipamentelor electrice din SEN, precum și a centralelor electrice fotovoltaice și eoliene.

team
Gabriel Cristian Tanasescu
CEO

team
Bogdan Sebastian Nedelcu
Informatician

team
Ana Madalina Maftei
Inginer electrotehnist

team
Cristian Ilie
Inginer electrotehnist

team
Andrei Vlad Badita
Programator

team
Petre Coltuc
Electrician

team
Victor Voinescu
Electrician

team
Parlog Cristian Radu
Colaborator