Despre noi

Activitățile desfășurate până în prezent de SIMTECH INTERNAȚIONAL probează expertiză în următoarele domenii:

Personalul de specialitate al firmei SIMTECH INTERNAȚIONAL SRL cuprinde in prezent 9 persoane, care acoperă unul sau mai multe domenii de expertiză precizate mai sus (8 persoane pentru monitorizare-diagnosticare, 1 persoana – proiectare stații electrice, 2 persoane – proiectare instalații aparținând SEN, 2 persoane – proiectare circuite electrice secundare, 2 persoane – realizare circuite electrice secundare, 2 persoane – dezvoltare și programare software, 1 persoană – informatician, 1 persoană – automatizări (microcontrolere s.a.); 1 persoană – încercări profilactice și circuite secundare PRAM (protecția prin relee, automatizări si măsurători electrice). La aceștia se adaugă directorul general, dr. ing. Tănăsescu Gabriel, membru CIGRE si IEEE, specialist recunoscut în testarea, monitorizarea și diagnosticarea mașinilor și transformatoarelor electrice de putere și echipamentelor electrice din SEN, precum și a centralelor electrice fotovoltaice și eoliene.

Autorizări și certificări care permit firmei intervenții, lucrări și furnizări de produse si servicii către SEN:
1. Atestat ANRE tip A (încercări de echipamente si instalații electrice)
2. Certificare SRAC a sistemului de management al calității, conform ISO 9001:2015
3. Certificare SRAC a sistemului de management al mediului, conform ISO 14001:2015
4. Certificare SRAC a sistemului de management al sistemul de sănătate si securitate ocupationala, conform ISO 45001:2018

Firma este titulară de brevete de inventie in domeniile in care activează sau doreste să-si extindă activitățile.
1. Brevet nr. 123448/2007 – Metodă și aparat pentru determinarea stării izolației, precum și a conținutului de umiditate a echipamentelor electrice
2. Brevet nr. 128324/2014 – Sistem de monitorizare a sistemelor de izolație ale transformatoarelor de medie și mare putere
3. Brevet nr. 125933/2007 – Sistem și metodă de monitorizare și diagnosticare a sistemelor de izolație ale mașinilor electrice de medie și mare putere (in coparteneriat la start-up-ul Gesin Research)

Firma a desfăsurat activități de cercetare științifică singură sau in parteneriat cu entități recunoscute de cercetare și a introdus în producția sa rezultatele acestor cercetări.