Sistemul de monitorizare și diagnosticare a sistemului de izolație al mașinilor electrice – SMDSIME

Sprijinirea firmei Gesin Research (un start-up in care Simtech Internațional are 20% din actiuni) care a implementat si introdus in fabricatia curenta in perioada 2011-2012 prin proiectul Sistemul de monitorizare si diagnosticare a sistemului de izolație al mașinilor electrice – SMDSIME, finantat prin operatiunea O2.3.1. prin contractul nr. 318/28.06.2012, ID 1072/SMIS-CSNR 31564.

Firma GESIN RESEARCH este un start-up şi a fost înfiinţată în anul 2010 pentru proiecte inovatoare. In perioada iunie 2011- septembrie 2012 GESIN RESEARCH a derulat cu succes proiectul „Sistem pentru monitorizarea şi diagnosticarea sistemelor de izolaţie ale maşinilor electrice- SMDSIME”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, operaţiunea O2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovatoare”, contract nr. 318/28.06.2011, ID 1072/SMIS-CSNR 31564.

Valoarea totală a contractului a fost de 1.132.113 lei din care 940.245 lei valoare eligibilă. Asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 846.220 lei iar contribuţia GESIN RESEARCH a fost de 94.025 lei. Rezultatul principal al acestui proiect a constat în realizarea practică a unor echipamente de monitorizare şi diagnosticare a sistemelor de izolaţie ale maşinilor electrice.

Acest contract s-a finalizat si cu cererea de brevet de inventie cu nr. A2009 00420, intitulata „Sistem si metoda de monitorizare si diagnosticare a sistemelor de izolație ale mașinilor electrice de medie si mare putere (SMDSIME)”, aprobata ca brevet de inventie cu Nr. 125933, OSIM, Bucuresti, 30.07.2012.