Monitorizarea eficienței sistemului de racire la transformatoare de putere

Proiect derulat in parteneriat cu Universitatea din Craiova si ICMET Craiova in calitate de coordonator, in cadrul proiectului CNMP Programul 4 – Parteneriate in domenii prioritare.
Contractul s-a derulat in perioada 2008-2010 si a avut o valoare totala in valoare de 620000 lei.
S-au conținut cercetările anterioare si s-au obținut urmatoarele rezultate:
a) Elaborarea unui model termic al transformatoarelor electrice de putere.
b) Elaborarea unei metode de determinare a temperaturii hot-spot a unui transformator electric de putere.
c) Elaborarea unei proceduri pentru determinarea temperaturii de calcul a uleiului electroizolant din transformatoarele electrice de putere.
d) Elaborarea unei proceduri pentru determinarea prin calcul a încărcării maxime a transformatoarelor electrice de putere.
e) Elaborare aplicației software pentru stabilirea eficienței sistemului de racire a transformatoarelor electrice de putere.
Concluzia majora a cercetărilor din cadrul acestor proiecte a fost ca monitorizarea si diagnosticarea transformatoarelor de putere trebuie completata cu metode si echipamente care sa asigure determinarea mai precisa a starilor si duratelor de viața ale transformatoarelor electrice de putere.