Metodă și instalație de testare, diagnosticare și monitorizare a sistemelor de izolație ale transformatoarelor de putere – MIDMIT

Proiect derulat in parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucuresti in calitate de si ICMET Craiova, in cadrul programului CEEX cu contractul nr. 22080/2008.
Contractul s-a derulat in perioada 2008-2011 si a avut o valoare totala in valoare de 1950359 lei.
Proiectul s-a finalizat cu:
a) Elaborarea unui studiu aprofundat al factorilor si proceselor de îmbătrânire (degradare) a izolațiilor hârtie-ulei si determinarea legaturii dintre gradul de îmbătrânire, intensitatea proceselor de conducție si de polarizare a sistemelor de izolație ale transformatoarelor de putere (SITP) si structura, valorile si modul de variatie a curenților de absorbție/resorbție.
b) Elaborarea unei metode de testare, monitorizare si diagnosticare a sistemelor de izolație hârtie-ulei ale transformatoarelor de putere pe baza curenților de absorbție / resorbție.
c) Elaborarea unei metode de estimare a duratelor de viața ale SITP consumata si ramasa pe baza valorilor temperaturii punctului cel mai cald din infasurari (temperatura de „hot spot”).
d) Proiectarea si realizarea unei instalatii de măsurare, achiziționare si prelucrare in situ a curenților de absorbție / resorbție obținuti pe uleiul din cuvele transformatoarelor.
e) Proiectarea si realizarea unei instalatii de diagnosticare si monitorizare off-line si on-line a starilor de îmbătrânire a SITP.
f) Elaborarea unei proceduri privind scoaterea temporara sau definitiva din funcțiune a transformatoarelor cu grade de îmbătrânire in afara limitelor admisibile.
g) Elaborarea unui pachet de aplicații software cu ajutorul carora se realizeaza funcțiunile necesare monitorizarii si diagnosticării, constand dintr-o aplicație on-line de achiziție, transmisie si prelucrare primara a datelor; o aplicație de stocare; o aplicație de vizualizare locala; o aplicație de vizualizare la distanta si o aplicație de diagnosticare off-line.
h) Depunerea unei cereri de brevet de inventie (128324 – A2/08.09.2011 – Sistem de monitorizare a sistemelor de izolație ale transformatoarelor de medie si mare putere), confirmat ulterior prin brevetul cu acelasi numar avand ca titular firma Simtech Internațional.